شورای سیاستگذاری و ساختار سازمانی

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر مهدی

دکتر مهدی باصولی


رییس کنفرانس و رییس دانشگاه علم و فرهنگ

دکتری گردشگری

دکتر محمد حسین

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو


دبیر علمی کنفرانس و رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

دکتری اقتصاد گردشگری دانشگاه منچستر انگلستان

دکتر علی

دکتر علی سعداله


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر منوچهر

دکتر منوچهر جهانیان


معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتری جغرافیا

دکتر سید سعید

دکتر سید سعید هاشمی


رییس انجمن علمی گردشگری ایران و رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تهران

دکتر سید کمیل

دکتر سید کمیل طیبی


رییس بنیاد علمی اکو

دکتری اقتصاد کاربردی دانشگاه ولونگنگ

دکتر برزین

دکتر برزین ضرغامی


مشاور رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

دکتری جغرافیای سیاسی

دکتر کمال

دکتر کمال ثریا اردکانی


مدیر واحد بین الملل آستان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها

مدیر واحد بین الملل آستان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها

دکتر آیت

دکتر آیت پیمان


رییس مجمع جهانی شیعه شناسی

دکتری مدیریت برنامه ریزی و آموزشی

دکتر زهرا

دکتر زهرا نادعلی پور


معاون آموزشی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

دکتری مدیریت گردشگری

دکتر مهدیه

دکتر مهدیه شهرابی فراهانی


مدیر اداره ایجاد و توسعه ساختارهای فناوری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

دکتری مدیریت گردشگری

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علم و فرهنگ محفوظ است